Standard Combo - Reviseasily

Standard Combo - Reviseasily

Standard Combo - Reviseasily

Maharashtra State Board

(0 Reviews)

Course Description

test

Curriculum

 • 1

  आपले समाजजीवन

  • 11 Videos
  • 1 Tests
 • 2

  समाजातील विविधता

  • 8 Videos
  • 1 Tests
 • 3

  ग्रमीण स्थानिक शासन संस्था

  • 13 Videos
  • 1 Tests
 • 4

  शहरी स्थानिक शासन संस्था

  • 15 Videos
  • 1 Tests
 • 5

  जिल्हा प्रशासन

  • 13 Videos
  • 1 Tests

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

 • 1

  भारतीय उपखंड आणि इतिहास

  • 12 Videos
  • 1 Tests
 • 2

  इतिहासाची साधने

  • 8 Videos
  • 1 Tests
 • 3

  हडप्पा संस्कृती

  • 13 Videos
  • 1 Tests
 • 4

  वॆदिक संस्कृती

  • 9 Videos
  • 1 Tests
 • 5

  प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

  • 14 Videos
  • 1 Tests
 • 6

  जनपदे आणि महानपदे

  • 10 Videos
  • 1 Tests
 • 7

  मौर्यकालीन भारत

  • 15 Videos
  • 1 Tests
 • 8

  मौर्य साम्राज्यानंतरची राज्ये

  • 12 Videos
  • 1 Tests
 • 9

  दक्षिण भरतातील प्राचीन राज्ये

  • 10 Videos
  • 1 Tests
 • 10

  प्राचीन भारत : सांस्कृतिक

  • 14 Videos
  • 1 Tests
 • 11

  प्राचीन भारत आणि जग

  • 7 Videos
  • 1 Tests

Curriculum

 • 1

  नॆसर्गिक संसाधने - हवा, पाणी आणि जमीन

  • 8 Videos
  • 3 Tests
 • 2

  सजीव सृष्टि

  • 17 Videos
  • 3 Tests
 • 3

  सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण

  • 10 Videos
  • 3 Tests
 • 4

  आपत्ती व्यवस्थापन

  • 13 Videos
  • 3 Tests
 • 5

  पदार्थ सभोवतालचे - अवस्था आणि गुणधर्म

  • 10 Videos
  • 3 Tests
 • 6

  पदार्थ आपल्या वापरातील

  • 18 Videos
  • 2 Tests
 • 7

  पोषण आणि आहार

  • 12 Videos
  • 3 Tests
 • 8

  आपली अस्थिसंस्था व त्वचा

  • 11 Videos
  • 2 Tests
 • 9

  गती व गतीचे प्रकार

  • 7 Videos
  • 2 Tests
 • 10

  बल व बलाचे प्रकार

  • 11 Videos
  • 1 Tests
 • 11

  कार्य आणि ऊर्जा

  • 15 Videos
  • 2 Tests
 • 12

  साधी यंत्रे

  • 11 Videos
  • 2 Tests
 • 13

  ध्वनी

  • 12 Videos
  • 2 Tests
 • 14

  प्रकाश व छायानिर्मिती

  • 17 Videos
  • 2 Tests
 • 15

  चुंबकाची गंमत

  • 10 Videos
  • 2 Tests
 • 16

  विश्वाचे अंतरंग

  • 18 Videos
  • 2 Tests

Curriculum

Take this course

 • Price ₹ 3500
 • 146 Students
 • 729 Videos
 • 82 Tests

Best Seller

Our Customers Experience