All Subjects Combo

All Subjects Combo

Maharashtra State Board

(0 Reviews)

Course Description

Test

Curriculum

Curriculum

 • 1

  इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा

  • 11 Videos
  • 3 Tests
 • 2

  इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा

  • 8 Videos
  • 3 Tests
 • 3

  उपयोजित इतिहास

  • 14 Videos
  • 3 Tests
 • 4

  भारतीय कलांचा इतिहास

  • 11 Videos
  • 3 Tests
 • 5

  प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास

  • 17 Videos
  • 3 Tests
 • 6

  मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास

  • 16 Videos
  • 1 Tests
 • 7

  खेळ आणि इतिहास

  • 20 Videos
  • 1 Tests
 • 8

  पर्यटन आणि इतिहास

  • 12 Videos
  • 1 Tests
 • 9

  ऎतिहासिक ठेव्यांचे जतन

  • 13 Videos
  • 1 Tests

Curriculum

 • 1

  संविधानाची वाटचाल

  • 5 Videos
  • 3 Tests
 • 2

  निवडणूक प्रक्रिया

  • 14 Videos
  • 2 Tests
 • 3

  राजकीय पक्ष

  • 9 Videos
  • 3 Tests
 • 4

  सामाजिक व राजकीय चळवळ

  • 18 Videos
  • 2 Tests
 • 5

  भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने

  • 5 Videos
  • 2 Tests

Curriculum

Curriculum

 • 1

  गुरुत्वाकर्षण

  • 14 Videos
  • 4 Tests
 • 2

  मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण

  • 14 Videos
  • 2 Tests
 • 3

  रासायनिक अभिक्रिया व समिकरणे

  • 10 Videos
  • 2 Tests
 • 4

  विदयुतधारेचे परिणाम

  • 12 Videos
  • 2 Tests
 • 5

  उष्णता

  • 14 Videos
  • 3 Tests
 • 6

  प्रकाशाचे अपवर्तन

  • 8 Videos
  • 2 Tests
 • 7

  भिंगे व त्यांचे उपयोग

  • 11 Videos
  • 3 Tests
 • 8

  धातुविज्ञान

  • 11 Videos
  • 4 Tests
 • 9

  कार्बनी संयुगे

  • 14 Videos
  • 4 Tests
 • 10

  अवकाश मोहीमा

  • 12 Videos
  • 3 Tests

Curriculum

 • 1

  आनुवंशिकता व उक्रांती

  • 10 Videos
  • 3 Tests
 • 2

  सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -१

  • 14 Videos
  • 3 Tests
 • 3

  सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग - २

  • 16 Videos
  • 4 Tests
 • 4

  पर्यावरणीय व्यवस्थापन

  • 9 Videos
  • 1 Tests
 • 5

  हरित ऊर्जेच्या दिशेने

  • 12 Videos
  • 2 Tests
 • 6

  प्राण्यांचे वर्गीकरण

  • 17 Videos
  • 5 Tests
 • 7

  ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

  • 8 Videos
  • 3 Tests
 • 8

  पेशीविज्ञान व जॆवतंत्रज्ञान

  • 11 Videos
  • 3 Tests
 • 9

  सामाजिक आरोग्य

  • 7 Videos
  • 3 Tests
 • 10

  आपत्ती व्यवस्थापन

  • 10 Videos
  • 3 Tests

Curriculum

Curriculum

Take this course

 • Price ₹ 14500 ₹ 1999
 • 146 Students
 • 690 Videos
 • 127 Tests

Best Seller

Our Customers Experience